Arta comunicarii pdf, Arta comunicarii - Jim Stovall, Ray H. Hull .pdf

Secretele comunicarii - ABC Vorbirii - Larry King -PDF

Hull, PRD. Copyright© ~ Sim Stovall and Ray H. Hul, PAD. Arta comunicarii nonverbale. Comunicarea in cadrul conversatiilor Arta ascultarii constructive v8 Imagini si iluzii ale comunicirii.

arta comunicarii pdf

Arta de a vorbi in fafa un Comunicari productive. Catalogul comunicat Scurti biografie a dr.

Secretele comunicarii - ABC Vorbirii

Ray H. Chiar si atunci cind incercam si nu o fa- cem, intr-o forma sau alta tot comunicim ceva, Faptul ci tratim pe cineva cu tacere tot comunicare inseamna - ii transmitem, de fapt, cA ne-a deranjat ceva sau ci nu mai avem nimic de spus refe- ritor la o anumita problema. Indiferent de situafie, comunicam anumite lucruri. O mare parte a interacjiunilor noastre de zi cu zi, cu colegii, prietenii, cu cei dragi sau cu alte persoane implica, intr-o forma sau alta, comunicare.

In condifiile in care ne dorim si avem suc- ces pe plan profesional sau personal ori si avansim in ierarhia organizationala, este arta comunicarii pdf si ne familiarizam cu procesele implicate in comunicarea interpersonala eficienta, dar si cu po- tenfialul impact pe care il are ea asupra tuturor actiunilor arta comunicarii pdf. Important este ca, in arta comunicarii pdf, comunicarea interpersonala tre- ce cu mult dincolo de discutii.

Pe ling vorbitul propriu-zis, co- municarea interpersonal include crearea unei atmosfere propice, care si permita interactiuni pozitive si constructive cu alii. Cu cit stapanim mai bine acest aspect, cu atat vom avea un succes mai mare. In circumstanfe asemanatoare, doar in functie de modul in care comunicim ne alegem medicul, dentistul, resta- urantul preferat, ruda la care apelam atunci cand avem o proble~ mi, locul de rugiciune, politicienii cu care votim, bona copiilor si chiar frizerul!

Intr-un final, este lucrul care ii separa pe cei care au succes in viata matrimoniale in slănic moldova cei care nu prea au reusit nimic.

Ne arat cum suntem sau cum am dori si fim. Capacitatea de a co- munica este extrem de important pentru a reusi, indiferent de domeniu.

Noţiuni introductive despre comunicare 1. Definirea comunicării 1. Comunicarea educaţională 1.

Ce presupune ea? Comunicarea interpersonala nu implica doar ceea ce spunem, ci extrem de important este si ceea ce facem atunci cand comuni- cim cu alfii, Ne referim aici la arta comunicarii pdf in care suntem imbricati, la limbajul corporal, la gesturi, la contactul vizual sila cat de ingrij suntem, In multe situatii, aspectele nonverbale ale comunic sunt, de multe ori, mai importante decit ceea ce spunem.

Rezul- tatul pe care ne-am propus sa il obfinem in urma acestor interac- {iuni verbale si nonverbale poate fi o schimbare de atitudine, de comportament sau de convingeri in cazul persoanei cu care co- municam, Sau poate duce la gisirea unor soluii creative, prin in- termediul rezolvarii constructive a problemelor, care altfel ar fi rimas nerezolvate. De ce unora le este greu sa comunice corect cu cei din jurul lor?

Pentru unii, complexitatea inerenti a comunicarii interperso- nale este factorul care declanseaza dificultatile pe care le au atunci cind vor si comunice eficient cu cei din jur.

arta comunicarii pdf

De ce se intampla acest lucru? Oare fiindcé unora le este foarte greu si se implice in toate evenimentele complexe ce pot apirea in timpul mesajelor schimbate pe parcursul comunicirii sau fiindcd nu s-au pregitit ~ formal sau informal - in ceea ce priveste acest aspect complex al comportamentului uman? Sau poate cA in primi ani de viata au avut nigte mode- le necorespunzatoare in ceea arta comunicarii pdf priveste comunicarea.

Traim, de asemenea, gi intr-o lume in care oamenii nu au cunostinfele sau abilititile necesare ca si fie nigte buni co- municatori! Prin urmare, este dificil de infeles ce spun ele, fiindca viteza cu care vorbese fi face si rosteasca doar partial cuvintele.

Comunicarea - cea mai importantă unealtă - Mihaela Tatu - TEDxCaleaDomneasca

Sau poate cae lipseste abilitatea de a ne rispunde intr-o maniera pozitiva gi constructiva atunci cénd incearca si ne comunice ceva, Sau poate ci abilitatea lor de a asculta cu atenfie ceea ce le spunem nu este tuna corespunzatoare, Poate ci nu se apropie de noi atunci cand le vorbim, poate ca nu stabilesc un contact vizual adecvat sau poate 4 au un limbaj corporal mai putin dezirabil atunci cand interac- tioneaza cu noi.

Cu toate acestea, ca sa reusim sd interactionam cu succes cu cei cu care comunicim, indiferent ca este vorba despre dragoste, fa- milie, afaceri, vorbit in public sau chiar despre campanii politice, este obligatoriu sa invafm cum si ne implica in mod eficient in acest aspect arta comunicarii pdf, dar important al viefii noastre numit ,co- municare umana, 24 Arta comunicarii Daca nu comunic perfect, inseamna ca sunt un comunicator slab?

arta comunicarii pdf

Este o intrebare care mi se pune frecvent. Iata care este rispun- sul meu: comunicarea interpersonal eficienta nu inseamna ca vei comunica intotdeauna perfect.

arta comunicarii pdf

Nu am intalnit niciodati pe ni- meni care si comunice perfect. Inseamna sa ii motivezi pe alfii arta comunicarii pdf faci anumite schimbéri arta comunicarii pdf prin interme- diul interactiunii verbale directe sau, dimpotrivi, nonverbale mai exact, prin ceea ce nu spunemal limbajului corporal si al atmosferei pozitive pe care 0 creim, imi place sintagma ,atmosfera pozitiva si propice comunica- rif, fiindca ofera un cadru in care sa se poata desfiigura o comuni- care constructiva gi reusita.

In loc sa comunic perfect, prefer si comunic constructiv sau intr-o manierd plind de insemndtate, Arta comunicarii pdf momentul in care comunicim constructiy, suntem mult mai ca- pabili sa o facem si intr-un mod plin de insemnitate.

Arta Comunicarii

Asadar, cand tragem linie, despre ce este vorba? Autorii explica faptul ca atunci cénd doi sau mai multi oameni se afla in acelasi loc si sunt constienti fiecare de prezenta celorlalti, intr-un fel sau altul se produce 0 comunicare, indiferent cat de subtila, de lipsita de intentie sau de precara este ea.

Discursul este necesar?

arta comunicarii pdf

Nu este necesara folosirea unui discurs. Desi exista situafiiin care o persoana si-a propus si arta comunicarii pdf comu- nice, cei din jur primesc mesaje prin intermediul comportamentu- lui nonverbal despre care vor discuta intr-un capitol ulterior. Cateva principii ale comunicarii interpersonale Autorii continua prin a expune cateva princi rii interpersonale care mie personal imi plac, Cele mai multe din- tre ele vor fi abordate pe parcursul cart, in diferite capitole, fi ins enumerate pe scurt gi aici.

arta comunicarii pdf

Ele guverneaza eficienta comuni- Carii, Cu toate acestea, asa cum spun autorii, desi aceste principii sunt in general destul de simple, adesea este nevoie de o viata in- treagi ca si le stépanim, Tati despre ce este vorba: 1. Comunicarea interpersonala nu este arta comunicarii pdf Uneori, este posibil si incercim si nu comunicim; si nu co- municim deloc nu este insa o opfiune.

In realitate, cu cit ne stra- 26 Arta comunicarii duim mai mult si nu comunicam, cu atat mai mult transmitem! Daca ignori o persoani, comunici cu ea, Este posibil si nu fi spui ci 0 ignori, dar prin felul n care te porti la nivel nonverbal, asta si fi transmifi. Repet, comunicarea nonverbala poate fi si de multe ori chiar si este ~ mai puternica decat cuvintele pe care le folosim.

Mult mai mult decât documente.

Postura gi pozitia corpului sau contactul vizual ori lipsa lui sunt importan- te. Chiar arta comunicarii pdf cele mai marunte si mai subtile gesturi comunica ceva altora, 2. Comunicarea este ireversibila Comunicarea interpersonala este ireversibili.

Uneori poate ca ne dorim si nu fi spus nimic, Avem un sentiment de regret si ne cerem scuze pentru un lucru pe care l-am spus, dar nu putem re- trage nimic, Adesea ne comportam si, prin urmare, comunicim cu ceilalfi pornind de la situafiile anterioare in care am interacti- onat.

Aceste situafii pot fi ins sau nu niste puncte de referinga viabile, Din cauza unor asemenea stereotipuri, cind comunicim cu alfi oameni, putem avea uneori idei preconcepute legate de ceea ce gindesc ei sau de cum Flirt pe whatsapp se pare noua mai probabil si se comporte.

De asemenea, ne putem face o idee despre rezultatul uunei conversafii inainte ca ea si aibii loc, ca urmare a faptului ca il cunoastem pe cel cu care discutam si stim care sunt circumstan- {ele in care se va desfigura conversatia. Doar aga exist sanse mai mari si fim infelegi corect sau sa spunem lucruri pe care si le arta comunicarii pdf ulterior.

Încărcat de

MA aflam in culisele unei arene uriase, unde se stransesera 14, de oameni de afaceri ce asteptau arta comunicarii pdf mi auda vorbind, Nu ma gindeam neapirat la ceea ce urma sa spun, ci incercam sa imi aduc aminte cite trepte erau pina in fata scenei si unde era loca- lizat podiumul. Era primul meu discurs de cand imi pierdusem complet vederea. Am auzit vocea autoritard a prezentatorului umplind intreaga arena, in timp ce imi pregitea intrarea.

Asevedeași