Cautarea ideala a omului

De Nasty Vlădoiu Conceptul de drepturi și libertăți fundamentale ale omului este rezultatul procesului evolutiv bidimensional, filozofic și juridic al gândirii indivizilor dintr-o societate structural organizată.

Mai Cautarea ideala a omului, definirea și protecția drepturilor și fete singure din Slatina care cauta barbati din Brașov fundamentale ale fiecărei ființe umane au constituit o preocupare constantă a gânditorilor umanității, fiecare epocă îmbogățind conținutul conceptului [1].

Cautarea ideala a omului

În cele ce urmează, pentru a explica într-un mod cât mai cuprinzător ideea de bază, vom prezenta definiția noastră pentru drepturile omului, încercând să obținem o formă concisă, surprinzând esențialitatea, succintă și totodată lipsită de lapidaritate.

Așadar, în opinia noastră, Drepturile omului reprezintă expresia supremă a proiecției rațiunii și conștiinței umane, materializată printr-un sistem de norme juridice internaționale prin care îi sunt atribuite și recunoscute individului însușiri și capacități care asigură demnitatea, libertatea și dezvoltarea personalității sale, garantate instituțional.

Omul are ca menire și scop existențial căutarea Creatorului, iar acest fapt se poate realiza numai dacă omenirea conștientizează, prin fiecare individ în parte și în întregul ei, că respectarea drepturilor omului îi poate facilita apropierea de Creator și de esența universală.

Societatea Creatoare — perspectiva civilizației

Întregul proces de căutare a Creatorului de către om, trebuie să fie considerat drumul spre desăvârșire, iar această finalitate este de fapt o nouă etapă de la care omul începe să-L înțeleagă pe Creator, apropiindu-se în acest fel de voința divină.

Această asemănare nu este una fizică, ci una imaterială care impune omului o condiție sine qua non, și anume, existența și realizarea conștiinței. Indivizii, prin iubire, realizează și determină conștiința în modul cel mai facil cu putință, iar indivizii care sunt conștienți de valoarea și puterea conștiinței, devin capabili și propozabili pentru inițierea unei reale evoluții a speciei umane în univers.

Libertatea omului e partea divină din el. Umanitatea o iubești lesne. Pe om mai greu.

Respectarea drepturilor omului reprezintă nu numai o obligație în sine, ci este totodată privilegiul și șansa fiecărui individ de a exersa conștiința umană la cel mai înalt nivel. Această perspectivă teleologică ar trebui să inducă membrilor unei societăți date, un Cautarea ideala a omului modus vivendi, care să genereze o atitudine demnă și o conduită sublimă, bazate pe Smerenie. Smerenia este atitudinea plăcută Creatorului și a unui număr signifiant de semeni ai noștri, aceasta este însăși desăvârșirea comportamentală.

Petre Țuțea

Smerenia nu înseamnă a trăi în mod umil și supus, modest, și a renunța la propria persoană în favoarea placului semenului nostru, dimpotrivă, înseamnă energia superioară care îți oferă confortul existențial împreună cu materia, dar oarecum, în afara ei. Cautarea ideala a omului a fi smerit cu duhul înseamnă ,a-ți recunoaște păcătoșenia și nevrednicia ta, și a te lăsa întru totul condus de harul lui Dumnezeu, nepunându-ți nicidecum nădejdea în puterile tale duhovnicești iar atunci harul te conduce la Împărăție [7].

Subiectul și titlul[ modificare modificare sursă ] Acest desen demonstrează contopirea matematicii cu arta din timpul Renașterii și expune concepțiile complexe ale lui Leonardo despre proporții. În plus, acest desen reprezintă piatra de temelie a încercării lui Leonardo de asociere a omului cu natura. Encyclopædia Britannica spune, "Leonardo a alcătuit o schiță grozavă a corpului uman pe care l-a proiectat prin desene anatomice și Omul Vitruvian într-o cosmografia del minor mondo cosmografie a microcosmosului.

Drepturile omului sunt un adevărat standard existențial pentru OM, iar acolo unde ele nu sunt respectate trebuie să se intervină cu toate mijloacele și instrumentele necesare în vederea restabilirii situației de normalitate.

Respectarea drepturilor omului nu poate și nu trebuie negociată, de către nimeni și în niciun fel, nicicând și niciunde. Această idee trebuie să configureze mentalul uman din perspectiva înțelegerii personale și a integrării în univers.

Revista Universul Juridic

Dacă bunăoară Creatorul a oferit Proiectul OM, acesta din urmă prin conștiință trebuie să-și respecte standardul existențial și anume Drepturile Omului, Cautarea ideala a omului astfel conștiința socială pentru viitorul Cautarea ideala a omului al omenirii.

Oricât ar părea de subiectivă tema despre conștiință și oricât de dificil ar fi de explicat, un lucru este cert, și anume: conștiința trebuie dezvoltată.

Studiul conștiinței a făcut inițial obiectul teologiei timpurii și filosofiei, iar în ultima perioadă a devenit și obiectul cercetării pentru oamenii de știință. Doctorul Stanislav Grof, unul dintre cei mai importanți și renumiți cercetători din sec. Iată cum, prin dezvoltarea conștiinței individul ca cetățean constituțional, devine complementar eforturilor statului care conform art.

Abordarea generală a politicii[ modificare modificare sursă ] Întrucât Binele suprem se află dincolo de bunurile particulare, omul trebuie să se mulțumească cu obținerea a ce e mai bine posibil și să nu pornească în căutarea unui absolut iluzoriu. Fericirea rezidă, în ultimă instanță, în activitate. Politica, prima dintre științe în concepția lui Aristotelstudiază omul ca zoon politikon animal social [1] [2] - politikon provine de la cuv. Omul este destinat prin natura sa nu numai pentru a trăi o existență biologică, ci și pentru bine și pentru fericire.

Prin dezvoltarea conștiinței, individul dobândește capacitatea de a se bucura de viață, așa cum afirma mai sus dr. Stanislav Grof.

Această atitudine a individului este nu numai complementară eforturilor statului, dar este și o condiție sine qua non pentru o societate sănătoasă. Aceste prevederi configurează și solicită respectarea dreptului la liberă conștiință.

Cautarea ideala a omului

În Constituția României, la art. Interesant de observat este și faptul că în Constituția României, Libertatea conștiinței este tratată în același articol 29, alături de reglementările pentru culte.

Acest fapt ne conduce la concluzia că legiuitorul constituțional tratează problematica conștiinței și din perspectiva teologică, viziunea sa, fiind în sensul prezentării legăturii intrinseci dintre libertatea conștiinței și libertatea religioasă.

Cautarea ideala a omului

Așa cum se poate deduce, în mod facil, conștiința este studiată interdisciplinar, și de la abordarea teologică la cea a fizicii cuantice i se atribuie tot felul de apartenențe funcționale și nu numai. Însă, având în vedere susținerile Marelui Dr. Stanislav Grof, ne putem întreba fără teama de a greși, retoric desigur, dacă nu oare acesta este dezideratul cerinței generale de respectare a drepturilor omului??

Politica (Aristotel)

Răspunsul este unul clar pozitiv, însă dă naștere la o altă întrebare legitimă: oare azi Cautarea ideala a omului, lucrează în sensul în care trebuie și cu mijloacele și instrumentele adecvate, și mai mult decât atât, acolo unde ar fi necesar??

Desigur, drepturile omului Cautarea ideala a omului protejate prin norme juridice, care dacă nu sunt respectate de bunăvoie, se recurge la forța de coerciție a statului în general și a autorităților de forță în mod special și aplicat.

Nu suntem nici partizanii înlăturării metodelor manu militari în cazurile limită, dar considerăm cu vehemență și credem în același mod că soluția este doar educația. Educația este cea care ajută în mod direct la dezvoltarea conștiinței individuale și a conștiinței comune, colective, într-o societate dată. Iată cum, această relație dintre educație și drepturile omului trebuie configurată și conturată cu ajutorul acestui filtru esențial și absolut numit conștiință, care numai prin educație sau revelație poate să se dezvolte și să se consolideze ca fundament al drepturilor omului.

Cautarea ideala a omului

Renumitul doctor David R. Hawkins [11] este cel care a creat harta nivelurilor de conștiință prin care explica comportamentul oamenilor din punct de vedere psihologic și social.

În cartea sa, Putere versus forță — Determinanții ascunși ai comportamentului uman, Hawkins susținea că ,conștiința este cel mai înalt nivel de dezvoltare a psihicului, inerent numai omului. Dezvoltarea sa este determinată de condițiile sociale.

  • Site uri gratuite de dating Canada
  • Conștiința ca fundament al drepturilor omului | Revista Universul Juridic
  • Cloak Descriere pentru site ul de dating
  •  Это была шутка, Мидж.
  • Petre Țuțea - Wikicitat
  • Politica (Aristotel) - Wikipedia

Totodată, dr. Hawkins arată că, de fapt, ,conștiința este un sistem cu mai multe niveluri și mai multe straturi care guvernează activitățile, gândurile, sentimentele și acțiunile unei persoane. Pentru a întări cele susținute, apreciem perspectiva ecleziastică ca fiind cel puțin la fel de relevantă, astfel, extrasul din cartea Morala creștină ce conține cugetări ale Sfântului Nectarie de Eghina [14]care vorbind despre menirea omului ca ființă rațională spunea ,omul este cu adevărat o ființă superioară.

Mai departe silogismul poate continua în sensul de a se realiza ce înseamnă un stat sau o societate data în care viața indivizilor este bazată pe proiecția rațiunii dar mai ales a conștiinței umane.

Încheiem, fără a avea pretenția exhaustivității tratării subiectului printr-o invitație la introspecție și la reconsiderare, acolo unde este cazul. Bibliografie 1.

Cautarea ideala a omului

Constituția României 5. Dicționarul explicativ al limbii române ediția a II-a revăzută și adăugită 6.

David R. Hawkins, Putere versus forță. Determinanții ascunși ai comportamentului uman, Ed. Cartea Daath,pp. Laszlo, S. Grof, P. Russel, Revoluția Conștiinței, Ed. Elena Francisc, București, 8. Sfântul Nectarie de la Eghina, Morala creștină, ed.

Asevedeași