Femeile poloneze datand

Combaterea diferenței de remunerare între bărbați și femei - EUR-Lex

Comunicarea analizează motivele pentru care femeile tind în mod persistent să fie mai puțin remunerate decât bărbații și prezintă moduri posibile de Femeile poloneze datand a acestei discriminări.

Dar aceasta este totodată legată de diverși factori juridici, sociali și economici, precum modul de valorizare a locurilor de muncă.

Femeile poloneze datand

Diferența de remunerare este mai mare decât media în întreprinderile din sectorul privat. Aceasta crește în raport cu mărimea întreprinderii și cu vârsta, nivelul de educație și vechimea în muncă a persoanei. Comunicarea identifică patru moduri de reducere a discriminării de remunerare: Îmbunătățirea aplicării legislației europene existente și utilizarea campaniilor de informare pentru a sublinia respectarea principiului aceleiași remunerări pentru o muncă de valoare egală ; Exploatarea pe deplin a strategiei Europa pentru creștere și locuri de muncă, aceasta având printre obiective reducerea diferenței de remunerare; Încurajarea angajatorilor atât din sectorul public, cât și din cel privat să pună în aplicare egalitatea salarială; Schimbul de exemple de bune practici la toate nivelurile de Femeile poloneze datand.

Femeile poloneze datand

Orientările includ: dreptul angajaților de a avea informații privind nivelurile de remunerare; rapoarte regulate privind nivelurile Femeile poloneze datand medii de către întreprinderile cu peste 50 de angajați; audituri salariale organizate la nivel național pentru întreprinderi și organizații cu peste de angajați; date actualizate privind diferența de remunerare dintre femei și bărbați.

Acesta este consacrat în Tratatul privind Uniunea Europeană [articolul 2 și articolul 3, alineatul 3 ], Tratatul privind funcționarea Femeile poloneze datand Europene [articolul 8articolul 10 și articolulalineatul 1 ], Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene articolul 23 și constituie una dintre cele cinci priorități din Carta femeilor.

Femeile poloneze datand

Asevedeași