Site anun de text Dating.

borcanulcucitate.ro - Only the Best Free Live Cams

Site anun de text Dating

Excepție de la prezentarea actelor de studii la recrutare fac candidații promoției care nu pot intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare, sens în care pot să depună adeverință în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și Dating site lovoo fr că nu i-a fost eliberată diploma de bacalaureat eliberată de către instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat, urmând ca până în momentul înmatriculării, candidații admiși să depună diploma de bacalureat în original.

Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor.

Site anun de text Dating

Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ, conform Ordinului ministrului educației naționale nr. Candidaţii care au obţinut în străinătate o diplomă echivalenta celei de la examenul naţional de bacalaureat depun următoarele documente: Copia diplomei echivalente obţinută în străinătate, Traducerea legalizată a diplomei echivalente, Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Fişa medicală-tip de încadrare în M. I examinarea medicală, concretizată în completarea fişei medicală-tip de încadrare în M. I se realizează doar pentru candidaţii care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor şi se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere.

Site anun de text Dating

Asevedeași